Úvod

Dobrý deň,

vitajte na stránkach online kurzu právnickej angličtiny. Skôr než sa pustíte do štúdia, radi by sme Vám na úvod kurz predstavili a načrtli, akým spôsobom s materiálom pracovať.

Po zakúpení kurzu budete mať prístup k 10 lekciám a záverečnému testu, ktorý zhŕňa vedomosti nadobudnuté počas kurzu. Tematická náplň lekcií bola starostlivo vyberaná tak, aby pokrývala najžiadanejšie oblasti právnej praxe a terminológiu, ktorá je najčastejšie potrebná pri styku s právnickou angličtinou. K výberu tém sme dospeli na základe 10 ročnej praxe učenia právnickej angličtiny a prekladu odborných textov.

Na rozdiel od mnohých slovenských publikácií právnickej angličtiny, ktoré sa zväčša sústredia na angloamerické právo, tento materiál kladie dôraz na právne predpisy
a inštitúty platné na území Slovenskej republiky. Môže sa javiť ako paradox, že slovenské právo prekladáme do angličtiny. Máme však za to, že pokiaľ sa študent oboznámi
s anglickými ekvivalentmi pojmov, ktorým rozumie v slovenčine a s ktorými sa stretáva
v slovenskej právnej praxi, ľahšie a prirodzenejšie získa pevný terminologický základ,
s ktorým môže pracovať ďalej.

Okrem teórie obsahuje každá lekcia cvičenia, ktoré prebranú látku opakujú. Správnosť odpovedí si ľahko overíte na konci každej lekcie. Niektoré cvičenia vyzývajú k diskusii alebo kladú otvorené otázky. V lekciách nájdete aj ukážky autentických zmlúv, korešpondencie i pár dokumentov zo zahraničia. Gramatiku sme obmedzili len na to najpodstatnejšie, čo v anglickom formálnom jazyku potrebujete. Na konci každej lekcie nájdete prehľad potrebnej terminológie v slovníku pojmov.

Veríme, že nájdete to, čo hľadáte, ľahšie pristúpite k prekladu anglického odborného textu alebo k rokovaniu s protistranou v angličtine.

Mgr. Daniel Makovický, autor online kurzu
InLanguage s.r.o.

 
Vaše otázky ohľadne tohto produktu zodpovie
Mgr. Monika Šťastniaková

Copyright © 1997-2019 by Dashöfer Holding, Ltd. a VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s r.o.,
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
Zapísaná v OR: Okr. Súdu Bratislava I, odd.: s.r.o. vložka č.:15765/B; bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú.: 100 362 500/1111
tel: + 421 2 33 00 55 55, e-mail: registracia@dashofer.sk